Menu Sliding

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

ONLINE, TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ

(DÀNH CHO thành viên đã đăng ký 1 trong các gói Phần mềm TOPSTOCK)


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Cùng với phần mềm hỗ trợ lựa chọn cơ hội đầu tư TOPSTOCK, chúng tôi cung cấp khóa học miễn phí nhằm giúp các bạn có được nền tảng kiến thức về đầu tư cũng như hỗ trợ các bạn sử dụng hiệu quả phần mềm, từ đó luôn nắm bắt được các cơ hội đầu tư xuất hiện trên thị trường. Khóa học được chọn lọc những kiến thức cần thiết và đơn giản hóa để mọi nhà đầu tư có thể hiểu và áp dụng được.

 

PHẦN 1: CƠ HỘI VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Giúp nhà đầu tư nhận biết được rủi ro trong đầu tư chứng khoán so với các kênh đầu tư khác, hiểu được thế nào là rủi ro và đánh giá được rủi ro đối với một cổ phiếu bất kỳ. Phần này cũng đề cập đến danh mục cơ hội đầu tư kiến nghị bởi TOPSTOCK cho các cổ phiếu có độ rủi ro thấp, các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu này luôn có, kể cả khi thị trường chung không tốt.

 

PHẦN 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BCTC được xem là ngôn ngữ của đầu tư. Chi tiết về 3 bảng Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và mối liên hệ giữa các bảng. Các chỉ số tài chính quan trọng. Phân tích cơ cấu nợ, chính sách cổ tức. Phân tích vốn lưu động, dòng tiền. Phân tích các tiêu chí đánh giá công ty tạo ra lợi ích cho cổ đông như EPS, ROE và đặc biệt là ROCE. Ứng dụng TOPSTOCK truy cập các chỉ tiêu cơ bản và nâng cao của báo cáo tài chính.

 

PHẦN 3: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Định giá được công ty để biết được giá trị hợp lý của công ty. Có 2 mô hình định giá phổ biến. Mô hình thứ nhất định giá theo chiết khấu dòng tiền căn cứ vào dự phóng dòng tiền công ty tạo ra trong tương lai và chi phí sử dụng vốn bình quân. Mô hình thứ hai sử dụng phổ biến bởi đa phần các nhà đầu tư cá nhân, là phương pháp định giá tương đối, thường so sánh các công ty cùng ngành với nhau dựa trên các chỉ số như PE, PB, EV/EBITDA. Ứng dụng phần mềm TOPSTOCK hỗ trợ nhà đầu tư trong việc định giá cổ phiếu.

 

PHẦN 4: ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

Giới thiệu về 3 trường phái đầu tư giá trị. Phương pháp đầu tư giá trị thứ nhất và phổ biến là dựa theo các tiêu chí như giá, cổ tức, dòng tiền, khả năng cạnh tranh của công ty. Phương pháp đầu tư giá trị thứ hai căn cứ vào những thời điểm giá cổ phiếu giảm mạnh do ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi tức thời. Phương pháp đầu tư giá trị thứ ba là đầu tư chi phối vào các công ty không tốt nhằm thay đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm TOPSTOCK luôn cập nhập các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đáp ứng đươc các yêu cầu khắt khe của đầu tư giá trị.

 

PHẦN 5: ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

Phần này giúp nhà đầu tư hiểu được các yếu tố để đánh giá một công ty tăng trưởng. Ví dụ sự tăng trưởng của một công ty không chỉ đơn giản dựa vào tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế mà còn nhiều tiêu chí khác nữa sẽ được đề cập chi tiết. Nhà đầu tư sẽ hiểu được có nhiều công ty thật sự là công ty tăng trưởng tuy nhiên có thể không phải là cơ hội đầu tư tốt khi giá tăng cao và không phù hợp về mặt định giá. Phần mềm TOPSTOCK luôn cập nhập các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của đầu tư tăng trưởng.

 

PHẦN 6: ĐẦU TƯ THEO ĐỘ BIẾN ĐỘNG THẤP + PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giới thiệu về trường phái đầu tư theo độ biến động thấp kết hợp phân tích kỹ thuật. Đây là trường phái đầu tư dựa vào thống kê, quản trị rủi ro và tài chính hành vi. Cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu có độ biến động thấp luôn xuất hiện bất kể thị trường chung như thế nào. Phần mềm TOPSTOCK luôn cập nhập các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của đầu tư theo độ biến động thấp.

 

PHẦN 7: ĐẦU TƯ THEO QUÁN TÍNH GIÁ + PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giới thiệu về trường phái đầu tư theo quán tính giá kết hợp phân tích kỹ thuật. Đây là trường phái đầu tư dựa vào thống kê, phân tích kỹ thuật và tài chính hành vi. Cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu theo quán tính giá xuất hiện nhiều khi thị trường chung tốt và vẫn xuất hiện kể cả thị trường chung không thuận lợi. Phần mềm TOPSTOCK luôn cập nhập các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của đầu tư theo quán tính giá đáp ứng các tiêu chí về phân phân tích kỹ thuật.

 

PHẦN 8: KẾT HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Đây là phần đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu với nhà đầu tư, sử dụng phần mềm TOPSTOCK kết hợp các trường phái đầu tư đã được giới thiệu ở các phần trước để luôn nhận ra các cơ hội đầu tư tốt xuất hiện trên thị trường. Với phần mềm TOPSTOCK, nhà đầu tư sẽ tìm ra phương pháp đầu tư tốt nhất, phù hợp với mình nhất và luôn nắm bắt được cơ hội đầu tư khi cơ hội xuất hiện.

 

CAM KẾT

Hoàn lại 100% phí đăng ký Phần mềm nếu Khóa học và Phần mềm không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Đăng ký
phần mềm