Menu Sliding

Công ty TNHH TOPSTOCK cùng với sự tư vấn của các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư kinh nghiệm, chúng tôi chuyên nghiên cứu, thuật toán hóa các chiến lược đầu tư hiệu quả trên thế giới ứng dụng vào TTCK Việt Nam.  Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  • Cung cấp phần mềm lựa chọn cơ hội đầu tư TOPSTOCK và kiến thức đầu tư miễn phí nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường
  • Tư vấn Nhà đầu tư tổ chức về chiến lược, danh mục đầu tư theo đầu tư định lượng Smart Beta, Factor Investing

Sáng lập

  • Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp trường ESCP Europe & Paris Dauphine. Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng, tối ưu hóa các mô hình Smart β, Factor Investing ứng dụng vào TTCK Việt Nam và các TTCK khác trên thế giới.
  • 15 năm kinh nghiệm TTCK Việt Nam, tham gia các khóa nghiên cứu chuyên sâu trong và ngoài nước về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, định giá cổ phiếu, mô hình toán ứng dụng trong đầu tư, quản trị rủi ro và tâm lý đầu tư.