Menu Sliding

PHẦN MỀM TOPSTOCK

TOPSTOCK cung cấp các cơ hội đầu theo các pháp đầu tư hiện đại đang được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến bởi các quỹ, tổ chức lớn trên thế giới như AQR, BlackRock, Vanguard, AQR, Goldman Sachs, MSCI.

TOPSTOCK sử dụng thật toán của đầu tư định lượng (Quantitative Analysis, Smart Beta, Factor Investing) để tổng hợp, đánh giá cùng một lúc nhiều số liệu, chỉ tiêu tài chính qua các năm, các quý, cũng như tiềm năng tăng trưởng trong tương lai tất cả các công ty niêm yết trên thị trường. Kết hợp với các chỉ tiêu về đánh giá và quản lý rủi ro, từ đó đưa ra các danh mục cơ hội đầu tư.

TOPSTOCK luôn nhận ra các cơ hội đầu tư trên thị trường xuất hiện thông qua một trong các danh mục sau:
•    Danh mục Đầu tư Giá trị (Value Investing)
•    Danh mục Đầu tư Tăng trưởng (Growth Investing)
•    Danh mục Đầu tư theo quán tính (Momentum Investing)
•    Danh mục Đầu tư theo độ bất ổn định thấp (Low Volatility)
•    Kết hợp Đầu tư theo xu hướng với Độ bất ổn định thấp (Momentum Investing + Low Volaltility)
•    Kết hợp Đầu tư Tăng trưởng, Độ bất ổn định thấp và Quán tính (Growth Investing+ Low Volatility + Momentum Investing)

TOPSTOCK có những tính năng vượt trội hơn so với các phần mềm tương hiện nay trên thế giới nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra cơ hội đầu tư tốt trên thị trường tại từng thời điểm. Giúp nhà đầu tư nâng cao tính kỷ luật và chuyên nghiệp trong đầu tư, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

TOPSTOCK cũng cho phép nhà đầu tư truy cập, so sánh các chỉ tiêu tài chính, từ cơ bản đến nâng cao của các công ty một cách thuận tiện hỗ trợ quyết định đầu tư.

CHÚNG TÔI

Công ty Tư vấn Đầu tư Tăng Trưởng Việt (Viet Growth Investment Consultant) cùng với sự tư vấn của các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư kinh nghiệm, chúng tôi chuyên nghiên cứu, thuật toán hóa các chiến lược đầu tư hiệu quả trên thế giới ứng dụng vào TTCK Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Cung cấp phần mềm và kiến thức đầu tư  nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường
  • Tư vấn Nhà đầu tư tổ chức về chiến lược, danh mục đầu tư theo đầu tư định lượng Smart Beta, Factor Investing
  • Cung cấp Nhà đầu tư cá nhân kiến thức, công cụ  đầu tư để có thể đầu tư như một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp

Hoanh Pham - Sáng lập, CEO - Tư vấn Đầu tư Tăng Trưởng Việt (Viet Growth Investment Consultant)

  • Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp (Master in Corporate Finance) - ESCP Europe & Paris Dauphine. Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng, tối ưu hóa các mô hình Smart β, Factor Investing ứng dụng vào TTCK Việt Nam và các TTCK khác trên thế giới.
  • 12 năm kinh nghiệm TTCK Việt Nam, tham gia các khóa học chuyên sâu về đầu tư trong và ngoài nước về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, định giá, mô hình toán ứng dụng trong đầu tư đến quản trị rủi ro và tâm lý đầu tư.