Menu Sliding

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã kiểm chứng với thực tế đầu tư cho thấy cơ hội đầu tư luôn xuất hiện ở mọi điều kiện thị trường, kể cả khi thị trường chung không thuận lợi.  TOPSTOCK luôn nhận ra các cơ hội đầu thông qua một trong các chiến lược đầu tư sau:

  • Chiến lược Đầu tư Tăng trưởng (Growth Investing)
  • Chiến lược Đầu tư Cổ tức (Dividend Investing)
  • Chiến lược Đầu tư theo Quán tính (Momentum Investing)
  • Chiến lược Đầu tư theo Độ biến động thấp (Low Volatility)
  • Chiến lược Đầu tư Rủi ro thấp, Lợi nhuận cao (Low risk, high return): kết hợp các chiến lược đầu tư với nhau

                                          

TOPSTOCK sử dụng thật toán của đầu tư định lượng để tổng hợp, đánh giá cùng một lúc nhiều số liệu, chỉ tiêu tài chính qua các năm, các quý, cũng như tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của tất cả các công ty niêm yết trên thị trường. Kết hợp với các chỉ tiêu về đánh giá và quản lý rủi ro, từ đó đưa ra các danh mục cơ hội đầu tư. Phương pháp chúng tôi sử dụng được tham khảo từ các quỹ, tổ chức lớn trên thế giới như AQR, BlackRock, Vanguard, AQR, Goldman Sachs, MSCI.

TOPSTOCK có những tính năng vượt trội so với các phần mềm, bộ lọc tương tự hiện nay trên thế giới trong việc hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra cơ hội đầu tư tốt tại từng thời điểm, giúp nhà đầu tư nâng cao tính kỷ luật và chuyên nghiệp, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. TOPSTOCK cũng cho phép nhà đầu tư truy cập, so sánh các chỉ tiêu tài chính, từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, TOPSTOCK cung cấp đồ thị phân tích kỹ thuật bản quyền từ TradingView với dữ liệu được cập nhập liên tục, bao gồm thông tin cổ tức được tích hợp lên đồ thị.

Đăng ký
phần mềm